Voor wie of bij wat….

Stress- en burn-out
Ik geef coaching en training die gericht is op het bewust en aandachtig te blijven en bijtijds de signalen van stress te herkennen.
Door te spiegelen je bewust te worden van diepe patronen in contact met anderen en het omgaan met jezelf. Middels ervaringsgericht werken in combinatie met achterliggende theorie krijgt je zicht op eigen functioneren, zowel persoonlijk als ook professioneel. De signalen van je lijf, je binnenwereld leren herkennen en vertalen. Zo dat je vervolgens kunt bijsturen en kunt voorkomen dat negatieve stress gaat overheersen. En zodat je binnen je professie je eigen-wijsheid en rust kunt ontwikkelen en bewaren.

Herhalende belemmerende patronen in persoonlijk of professioneel leven. Persoonlijk leiderschap
Het kan zijn dat je klachten ervaart, maar je hoeft niet persé zware klachten te ervaren om baat te hebben bij therapie of coaching.
Het kan veel inzicht en rust geven om met een ander contact te maken over wat er in je omgaat. Hardop uitspreken, er tijd en plek voor reserveren. Soms lukt dat niet voldoende in je eigen omgeving. Dan heeft het wat meer zorg en aandacht nodig om stil te staan bij je eigen (groei)proces. Er kunnen zoveel vragen, verlangens en onrust zijn, dat je dreigt vast te lopen. Of je merkt dat je daarin onbegrepen voelt of alleen komt te staan, hoe jij of anderen ook proberen.
Uiteindelijk komen persoonlijke en professionele ontwikkeling vaak op hetzelfde neer. Laat je je leven door onbewuste drijfveren en vul je de toekomst en je zijn in op basis van oude leerervaringen die daaraan ten grondslag liggen? Ben je ‘in contact met jezelf’?. Zou het je wat kunnen brengen om meer opmerkzaam te zijn op wat je ervaart en ten diepste geloof? En om in afstemming met je eigen innerlijk aanwezig te leren zijn en reageren op je omgeving?
Een plek waar je gespiegeld wordt, er iemand meekijkt, kan helpen om jezelf beter te leren ‘kennen’. Dit hardop doen en nieuwe ervaringen opdoen in een contact waar je mag oefenen, leren en groeien ondersteunt een veranderproces. Dan krijg je vaak wat meer greep op je leven, al is het maar dat je ‘begrijpt en herkent’ wat er gebeurt. Je voelt je dan vrijer, kunt weer bewuster kiezen. En vaak gaat het ook om beter te kunnen leven met de vragen en verlangens die je hebt, En soms, lukt het dan ook zaken te veranderen en antwoorden te vinden.

Supervisie voor gezondheidszorgpsychologen en gedragswetenschappers in opleiding
Je kunt terecht voor supervisie wanneer je in opleiding bent voor Gezondheidszorgpsycholoog. Ik ben bekend met de opleiding en praktijkbegeleider en werkbegeleider geweest en geef nu nog supervisie.

Wanneer je werkt met mensen;
Professionals in de zorg, sociaal domein, onderwijs en dienstverlening.
Natuurlijk is het voor professionals in de zorg essentieel om je te blijven scholen in methodieken en theorie. Maar tegelijkertijd ervaren bijvoorbeeld veel hulpverleners en mensen in het onderwijs dat je er met theorie en methodiek alleen niet komt. Dat de manier waarop je het contact vormgeeft ook cruciaal is. Elke ontmoeting doet ook een beroep op de professional als persoon en vraagt iets van hoe hij of zij aanwezig is. En om te beslissen wat, wanneer, bij wie en hoe je iets doet.
Het vraagt zorg en aandacht om je het vak eigen te maken en om ervoor te zorgen dat je in verbinding blijft met je drijfveren, je ‘hart’ en plezier voor dit werk. In mijn eigen professionele ontwikkeling loop ik die route ook: ik heb veel (gehad) aan mensen die hierin met me meeliepen, mij coachten en hun ervaring deelden.

Ik ben door mijn eigen ervaring bekend met de kaders en gebruikte methodieken in de zorg en het sociale domein. En kan met deze achtergrond meekijken hoe je daarin persoonlijk professioneel je vorm kunt vinden. Individueel, met een aantal collega’s of als team.
Denk aan thema’s als; Grenzen, verantwoordelijkheidsgevoel, communicatie, loslaten, balans tussen methodiek en contact, je plek in een team of in een organisatie, zorg voor elkaar in balans met zorg voor clienten etc.

(Multidisciplinaire) teams, die te maken hebben met complexe problematiek en gedragsproblemen.
Wanneer je als team werkt met complexe problematiek, een doelgroep waarbij gedragsproblemen, emotieregulatie problemen, verslaving etc voorkomt, komt er heel wat op je af.
Een gezamenlijke taal die je aanbod structureert, je helpt om op elkaar af te stemmen en houvast geeft, is dan cruciaal. Specialistische Methodieken kunnen behulpzaam zijn maar training daarin vraagt vaak veel en is niet altijd haalbaar. Vaak is er meer te behalen met andacht voor enkele eenvoudige principes en werkvormen. Hiermee leer je met elkaar onderliggende processen van problematiek duiden, en kun je dit inzetten om je aanbod en (behandel/begeleidings)plannen te structureren. Je blijft dan goed in contact blijft met elkaar omdat je een gezamelijke taal hebt en dit helpt ook jullie eigen grenzen te bewaken en stress te reguleren.
Een klinische les/workshop of teambegeleiding of coaching om deze eenvoudige principes te leren kennen, eigen te maken en te implementeren en vast t houden.

Levensvragen en geloofsvragen

Ondernemers
Ondernemen betekent in de kern misschien wel vernieuwen. Er dienen zich veel verschillende mogelijkheden aan waarin je je weg wilt en moet vinden en waar je een eigen richting aan hebt te geven. Dit speelt zeker wanneer je een eigen bedrijf hebt, maar kan ook aan de orde zijn op je werkplek binnen een organisatie.

Vanuit mijn kennis en ervaring, ook als psycholoog, coach ik (aankomend) managers, ondernemers en werknemers om inzicht te krijgen in zichzelf en zo een eigen weg te vinden in alle mogelijkheden die er zijn. Binnen een eigen bedrijf, binnen een organisatie, als leidinggevende, als onderdeel van een team of op welke plek dan ook. Bewustwording, van wat er bij jouzelf als wat er bij de ander gebeurt, kan je richting en inzicht geven. Om ‘je plek en positie’ op zo’n manier in te vullen wanneer het over je werk gaat, dat jij zelf en anderen het best tot hun recht komen en optimaal kunnen functioneren. Ik ondersteun je in het contact houden met de kern van de zaak en zo nodig zaken scherp te krijgen.

Er zijn veel goede coach methodieken en coaches die je kunt raadplegen. Ik ben echter wat meer gericht op combineren en verbinden van verschillende werkwijzen en aanvliegroutes. Sommige vragen of wanneer je al meer hebt uitgeprobeerd, vragen om zo’n aanpak.
Daarnaast is mijn expertise dat ik de signalen vanuit de ervaring en je beleving (waaronder lichaamssignalen) ook inzet en thematiek vanuit het grotere geheel (systemisch werk) en dat krachtenveld waarin je je begeeft gebruik. De sessies worden direct ingezet als leerervaring en we maken ook gebruik van wat zich daar voordoet.
Ook door te analyseren, in te zoomen, samenhang zoeken en dit alles concreet en praktisch te maken, zoeken we naar mogelijkheden voor de gewenste verandering. Afhankelijk van waar je vraag over gaat, zorgen we voor focus en kijken we waar je resultaat wilt en kunt zien.

Het combineren van meerdere methodes en perspectieven is een belangrijk bestanddeel van mijn coaching. Daarnaast krijg ik van klanten terug dat ik de ander goed en gedetailleerd kan spiegelen, toegankelijk blijf, en confronterend en scherp ben wanneer dat nodig is. Je bent welkom voor een kennismaking om te onderzoeken of ik met mijn aanbod aansluit bij jouw vraag.

Inzicht gaat over veel meer dan denken alleen. Inzicht gaat over de verschillende lagen van denken, doen én ervaren.

Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef