Workshop Planmatig werken

Planmatig werken vanuit CGT principes. Voor psychosociaal- en andere therapeuten.

Samenvatting; De aanleiding voor het ontwikkelen van deze workshop is dat ik zo gefascineerd en enthousiast ben over ervaringsgericht en lichaamsgericht werken. Maar ook heb ervaren de afgelopen jaren dat een kader om deze interventies ook in te bedden van belang is, omdat ze anders echt kracht en effect verliezen.  Doel van deze workshop is om het kader dat de Cognitieve gedragstherapie biedt te gebruiken zodat de ervaringsgerichte interventies gerichter in gezet kunnen worden en zo nog krachtiger zijn. En zodat je ook zelf als niet-cgt therapeut meer houvast hebt wat betreft timing en volgorde voor het inzetten van je acties en interventies. Gevolg daarvan is dan ook dat je dan meer ‘samen met cliënt eigenaar bent van het proces’ en de cliënt nog meer regie over eigen proces krijgt.

Er wordt onderzoek gedaan naar welke factoren bepalen of een behandeling/therapie effect heeft. ‘Contact maken’ ( de relatie therapeut-client) én planmatig werken, komen daarin vaak naar voren als belangrijke ( non-specifieke) factoren. Om meer planmatig te werken, kan een referentiekader, zeg maar een ‘overzichtskaart’, behulpzaam zijn om je route uit te stippelen. Want op basis van welke wegwijzers en welk kader bepaal je nu je route, en maak je keuzes, wat je wanneer inzet? Je hebt geleerd goed aan te sluiten bij je cliënt, maar wanneer en hoe stippel je nu een duidelijke richting en plan uit, terwijl je aansluit?

Binnen het reguliere werkveld (ggz) worden er meestal methodieken gebruikt die al in zichzelf route, stappen en fases aangeven. Hoewel het nadelen heeft wanneer een route (zorgpad en protocollen) te strak wordt gehanteerd, geeft het tegelijkertijd houvast, om alles wat er binnen, of in een therapiecontact zich voordoet wat te ordenen en te timen. Overzicht hebben, geeft daarnaast zowel therapeut als cliënt regie én mogelijkheid om samen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen in het proces. Zo ben je eigenaar van het proces, allebei tegelijk.    

Binnen het complementaire veld en de psychosociale therapie wordt er over het algemeen minder ‘protocollair’ gewerkt., en met de rijkdom die daar aan interventies beschikbaar is, gaat er mogelijk daarmee echter ook wat van de effectiviteit van die interventies verloren.
De cognitieve gedragstherapie (CGT) is een binnen het GGZ algemeen aanvaard kader, en veel methodieken en protocollen maken gebruik van de CGT als referentiekader. Het is gebaseerd op basisprincipes van hoe mensen leren, hoe gedrag ontstaat en hoe gedrag, gedachten en ‘gevoel’ samenhangen. En dus ook hoe (leer)ervaringen opgeslagen worden in (lijf)geheugen en dat geeft weer richting voor hoe die patronen te ‘veranderen’ of bewerken zijn. En daarnaast geeft het richting hoe je specifiek ervaringsgerichte interventies dus daarbij , heel specifiek kunt inzetten.

In deze workshop/cursus willen we de basisprincipes langslopen van de CGT, en onderzoeken hoe deze het werk in sessies met cliënten op gebied van structuur en planmatigheid, kan ondersteunen. Om zo efficiënter te werken en meer gezamenlijk het proces te dragen en te overzien.
Daarnaast geeft het de mogelijkheid om aan te sluiten bij, en te communiceren met, wat er binnen het reguliere werkveld ggz gebeurd, en geeft het beter zicht op indicatiestelling. Waar en wanneer sluit welke aanpak het beste aan?

We staan stil bij de basis(leer) principes en de kernelementen van de CGT, planmatig en protocollair werken, in relatie tot het contact van therapeut en cliënt. We gaan oefenen met concrete ‘modellen’ vanuit de CGT die helpen de info te ordenen, problematiek te analyseren, en die aangrijpingspunten geeft om samen aan ‘t werk te gaan. Je maakt ook kennis met protocollen die gehanteerd worden binnen het ggz. En bij het specifieke van trauma als leerervaring op de ontwikkeling van patronen in doen, denken en voelen.


Wanneer;  op aanvraag/bij voldoende deelnemers of in company
Tijdsbesteding; minimaal één dag, uit te breiden naar twee dagen.                 
Locatie:  In overleg.

Werkwijze; combinatie van theorie, oefenen, ervaren en onderlinge leergesprekken.
Literatuur; van te voren digitaal enkele artikelen.  
Docent; Helen Catsburg. GZ psycholoog, lichaamsgericht werkend therapeut, EMDR praktioner.
Werkt al jaren in de GGZ met verschillende doelgroepen, en daarnaast als zelfstandige. Is Gezondheidszorg psycholoog en gespecialiseerd als Trauma/EMDR therapeut en Lichaamsgericht werkend therapeut en momenteel verder in opleiding als systemisch werkend coach/therapeut. Geeft ook  les, en coached ondernemers en iedereen met vragen op gebied van persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef