Workshop; Zelfzorg voor zorg professionals

Hulpverleners, zorgverleners en begeleiders zijn betrokken bij het welzijn of veranderprocessen van andere mensen en staan ten dienste van die processen.

Twee redenen om extra alert op zelfzorg te zijn wanneer je hulpverlener of zorgverlener bent;
– de organisaties en maatschappelijke ontwikkelingen maken dat er veel druk (werkdruk) op zorgverleners komen te staan. Functioneren in grote logge systemen, verantwoording af moeten leggen middels administratieve processen die ver van de inhoud af staan, specialisaties die tot steeds meer fragmentatie leiden, onderbezetting, werkdruk en complexe vraagstukken etc.

– Hulpverleners hebben vaak een persoonlijkheid die gericht is op zich dienstbaar opstellen, werken vanuit grotere idealen en zijn vaak ook mensen die minder automatisch grenzen stellen wanneer het om cliënten gaat. Ook blijkt dat veel hulpverleners juist zelf ook bekend zijn met, en/of zich goed in kunnen leven in psychische problematiek. Parentificatie, dat wil kort gezegd zeggen van jongs af aan al gewend zijn om een zorgrol op je te nemen, speelt vaak bij mensen die voor de zorg kiezen.

In deze workshop ga je aan de slag om patronen die in werk en leven een rol spelen te onderzoeken.
We werken met bewustwording van wat jij in je eigen ontwikkeling hebt meegekregen en hoe je eigen systeem van herkomst en thema’s die daar aan de orde zijn een rol spelen.
We staan stil bij en richten ons op het in ‘contact komen door middel van ervaringsoefening met de ‘imprint’, dat wat zich die diep in jouw eigen lijf en diepe geloofsovertuigen ingesleten heeft, en je je handelen, denken en voelen onderlegt.
Verantwoordelijk zijn en voelen, het dragen van lasten (boedelscheiding tussen jou en de ander), en grenzen stellen komt aan de orde.

Naast het ‘individuele’ werk wat je kunt doen, staan we ook stil bij de ‘grotere krachten en systemen’ waar je nu eenmaal onderdeel van bent. Niet alles is ‘individueel’ op te lossen of te beïnvloeden, bewustwording van dit krachtenveld kan je iig helpen om daarin wat bij te sturen of wat bewuster te kiezen.

We doen dit nét even een tandje dieper dan je misschien gewend bent, want je wéét het natuurlijk allemaal al lang zelf hoe het werkt, juist jij als zorgprofessional. Maar een moment van zorg, bewustwording en verbinding met jezelf én lotgenoten, kan een heilzaam effect hebben.

Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef