Visie Multidisciplinair werken

Vanuit mijn ervaring en scholing heb ik langzamerhand een visie ontwikkeld. Hieronder probeer ik iets daarvan onder woorden te brengen. Zo kijk ik er nu tegen aan, en ik wissel daar graag ook met alle partijen binnen de zorg van gedachten over.

Ik houd van het multidisciplinair werken in de ggz. De kracht van verschillende disciplines bundelen. Omdat dit het mens-zijn en de cliënt in zijn menselijke complexiteit dient. De kern daarbij is dat het aanbod om de cliënt heen goed afgestemd wordt en met elkaar verbonden is, en dat de cliënt als het ware deelnemer van het team wordt, als ervaringsdeskundige en verbindende schakel.

Specialistisch werken en expertise geeft veel mogelijkheden, maar heeft als valkuil dat de zorg fragmentarisch wordt. Dat ieder zijn eigen stukje doet zonder op elkaar af te stemmen, en dat daarmee de efficiëntie en het effect weglekt. De cliënt wordt dan niet benaderd in zijn samenhang, rechtdoend aan de realiteit.

Voor sommige klachten werkt specialistisch werken en richten op een specifiek onderdeel van de problematiek heel goed. Maar vaak ook niet. Een doordachte, zorgvuldige met elkaar uitgewerkte en afgestemde visie op de complete problematiek waar deze ene cliënt, deze groep, tegenaan loopt, is cruciaal. Het is essentieel om daarbij buiten kaders te durven denken en de ‘hokjes’ die de huidige diagnostiek in de hand werkt met elkaar te verbinden. Dit geeft richting en zorgt voor heldere kaders voor iedereen die betrokken is, zodat de cliënt in zijn of haar proces goed ingebed en gesteund wordt.
Ik zet me ervoor in om de psychologische theorie en therapie uit de ‘behandelkamertjes’ te halen. Om het te vertalen naar een houding, aanbod en methodiek voor een breed multidisciplinair team, voor alle begeleiders en mensen om een cliënt heen.

Ik heb met diverse teams en bij verschillende afdelingen binnen het GGZ gewerkt om gezamenlijk en op elkaar afgestemd, breed gedragen aanbod samen te stellen. Het is mijn doel om een team (of onderdeel van een afdeling) zo optimaal mogelijk te laten functioneren, zodat voor de cliënten optimale zorg bereikt wordt en het hart van dit werk op de voorgrond blijft staan.

Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef