Praktische gegevens

Achtergrond en registratiegegevens
Opgeleid als gezondheidszorgpsycholoog, geregistreerd in het register Beroepen in de Gezondheidszorg onder het nummer 59063085025. (www.bigregister.nl).
Gespecialiseerd in het Ervarings- en Lichaamsgericht werken, en geregistreerd als lichaamsgericht werkend psycholoog NIP.
Gespecialiseerd in behandeling voor trauma. Ik ben geregistreerd als EMDR Practitioner bij de landelijke vereniging voor EMDR (VEN).

Als complementaire/alternatieve zorg aanbieder geregistreerd bij de NVPA (www.nvpa.org) en aangesloten bij de RBCZ.

Opleiding gevolgd in het systemisch werk (waaronder gebruik van opstellingen) en momenteel verder aan het scholen in het systemisch werken/coachen.

Vanuit bovenstaande ervaring verzorg ik scholing en deskundigheidsbevordering;
– als docent binnen een HBO-therapeutenopleiding, systeemtherapeut opleiding en binnen een GGZ-agoog opleiding.
– scholing en begeleiding verzorgen voor multidisciplinaire teams oa in de zorg. (implementatie methodisch werken en teambegeleiding, intervisie en klinische lessen)
– supervisie voor therapeuten en medewerkers in de ggz, onder andere voor gezondheidszorgpsychologen in opleiding, maatschappelijk werkenden en ervaringsdeskundigen.

Geregistreerd als docent in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

AGB codes
Persoonlijke AGB code: 94-003586
Vestigingscode: 94062853

Bedrijf
Bedrijfsnaam; JWC gevestigd in Groningen.
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Kwaliteit en beroepscode
Als psychologen werken we onder een beroepscode die voor de beroepsgroep geldt. Ik werk volgens die beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen www.psynip.nl) en voor EMDR therapeuten (www.emdr.nl). Ook het NVPA hanteert voor Psychosociaal therapeuten kwaliteitseisen en toetst deze. (www.npva.org)

Ik houd me aan de wettelijke afspraken die voor het handhaven van kwaliteit zijn opgesteld. Ik heb een geregistreerd kwaliteitsstatuut, dat je ter inzage bij mij kunt opvragen.  

Privacy
Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld overeenkomstig de beroepscode en volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Er wordt met de persoonsgegevens op een veilige manier omgegaan.

Lees hier verder voor meer informatie.

Kennismaking of oriëntatie gesprek
Voel je vrij als je wilt kennismaken of oriënteren om daar contact over op te nemen. Een ‘klik’ is belangrijk en ik vind het ook van belang gezamenlijk te onderzoeken of jouw vraag en mijn aanbod bij elkaar aansluiten. Helemaal wanneer er sprake is van wachttijd, is het handig alvast te kijken of het aansluit bij elkaar.

Vergoedingen en kosten
– Wanneer je een vraag hebt die ook over je professioneel functioneren gaat en arbeidsgerelateerd is. Krijg je soms van je werkgever daarvoor vergoeding. Je kunt dan een offerte bij mij aanvragen om je werkgever voor te leggen.
Supervisie kan binnen een opleidingstraject of door een werkgever vergoed krijgen.
– Als zelfstandig ondernemer is coaching aftrekbaar.
-Je kunt er ook voor kiezen zelf te betalen.
– Wanneer klachten sterk op de voorgrond staan en een diagnose, kun je eventueel terecht voor een therapie traject. Je hebt dan een verwijzing van je huisarts nodig.
Via Generalistische basiszorg (BGGZ) krijg je een deel terug van de kosten (ik heb geen contracten met verzekeraars, check bij je verzekeraar hoeveel deze vergoedt voor een traject bij een Contractvrij Gezondheidszorg psycholoog).
-Wanneer je in aanmerking komt voor Psychosociale hulp. En je hebt een aanvullend pakket hebt bij je verzekeraar. Krijg je waarschijnlijk voor deze zorg (alternatieve/complementair)een deel vergoed. Check je pakket.
Ik ben hiervoor geregistreerd bij de NVPA (lidnummer 102600, voor meer info www.nvpa.org) en voldoe aan de voorwaarden.

Tarieven
– Voor therapie hanteer ik de tarieven vastgesteld door de NZA.
– Het tarief voor coaching en supervisie varieert afhankelijk van het kader en je persoonlijke omstandigheden. Ik wil mijn aanbod ook voor iedereen toegankelijk houden.
– Voor bedrijfsmatige coaching sluit ik aan bij daarvoor gehanteerde tarieven.

Opstelling
Groep van 10-17 man;
Vraag inbrenger (max 2-3 per bijeenkomst): 95 euro Representant: 15 euro
Individueel; 125 euro voor 1- 1 1/2 uur.

Cursus Patronen ontmaskeren
10-16 deelnemers, 8 avonden van 2,5 uur; 295 euro

Workshops en trainingen op maat of in company.
Prijs afhankelijk van vraag, onderwerp en vorm.

Onderwijs en deskundigheidsbevordering;
In overleg te bepalen en overeen te komen.
Onderwijs en training is BTW vrij ivm mijn docent registratie bij de CRBKO.

Vragen, opmerkingen of klachten
Ik vind het belangrijk om het aanbod goed af te stemmen op de vragen, verwachtingen en wensen die er zijn. Ik ben gewend om gezamenlijk en altijd in overleg een plan van aanpak en manier van werken samen te stellen. Toch kan het voorkomen dat iemand niet tevreden is. Wanneer je ondanks onze inspanningen een klacht hebt, laat dat me dan alstublieft weten. Ik doe dan mijn best deze klacht te verhelpen en er dan samen uit te komen.
Het kan zijn dat je – ondanks een gesprek –  ontevreden blijft, of dat je het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon erbij. In dat geval kunt je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van je klacht. Ik ben aangesloten bij een klachten- en geschil organisatie.

Via deze link kun je de (actuele) informatie lezen over de organisatie waar ik bij aangesloten ben en het klachtenformulier downloaden;
https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/cli%c3%abnten

Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef