Informatie

Achtergrond en registratiegegevens

Opgeleid als gezondheidszorgpsycholoog, geregistreerd in het register Beroepen in de Gezondheidszorg onder het nummer 59063085025. (www.bigregister.nl).
Gespecialiseerd in het ervarings- en lichaamsgericht werken, en geregistreerd als lichaamsgericht werkend psycholoog NIP.
Gespecialiseerd in behandeling voor trauma. Ik ben geregistreerd als EMDR Practitioner bij de landelijke vereniging voor EMDR (VEN).

Basisopleiding in het systemisch werk (waaronder opstellingen) en momenteel verder aan het scholen in het systemisch werken/coachen.

Vanuit bovenstaande ervaring en scholing ben ik werkzaam als docent; (gast-)docent binnen enkele HBO-therapeutenopleidingen en binnen GGZ-agoog opleiding. Ik geef scholing en begeleiding van multidisciplinaire teams, onder andere op het gebied van methodisch werken binnen de ggz en werken. Ik geef supervisie voor therapeuten en medewerkers in de ggz, onder andere voor gezondheidszorgpscyhologen in opleiding, maatschappelijk werkenden en ervaringsdeskundigen. Geregistreerd als docent in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

AGB codes

Mijn persoonlijke AGB code is: 94-003586
De AGB code van de vestiging: 94062853

Kwaliteit en beroepscode

Als psychologen werken we onder een beroepscode die voor de beroepsgroep geldt. Ik werk volgens die beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen www.psynip.nl) en voor EMDR therapeuten (www.emdr.nl).

Ik houd me aan de wettelijke afspraken die voor het handhaven van kwaliteit zijn opgesteld. Ik heb een geregistreerd kwaliteitsstatuut, dat je ter inzage bij mij kunt opvragen.  

Privacy

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld overeenkomstig de beroepscode en volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Er wordt met de persoonsgegevens op een veilige manier omgegaan.

Lees hier verder voor meer informatie.

Tarieven

Kennismaking of oriëntatie gesprek
Voel je vrij als je wilt kennismaken of oriënteren om daar contact over op te nemen. Wanneer je daarvoor langs wilt komen reken ik 50 euro voor een gesprek.

Kosten therapie via Expertisecentrum Trauma & Verlies (zorgverzekering)
Voor therapie bij klachten die samenhangen met trauma en/of verlies kun je je aanmelden bij het Expertisecentrum Trauma & Verlies. Als centrum hebben we contracten (afspraken) met bepaalde verzekeraars. Afhankelijk van hoe jij verzekerd bent kun je vergoeding via je verzekering krijgen. Op de website van het expertisecentrum kun je lezen met welke verzekeraars we contracten hebben afgesloten en wat dat voor jou betekent.
Je hebt dan een verwijzing van je huisarts nodig en een diagnose die voldoet aan de criteria van het ECTV.

Kosten therapie overig
Wanneer je een aanvullend pakket hebt bij je verzekeraar. Krijg je waarschijnlijk voor complementaire zorg een deel vergoed.
Ik ben geregistreerd bij de NVPA (lidnummer 102600, voor meer info www.nvpa.org) en voldoe aan de voorwaarden daarvoor.

Je kunt er ook voor kiezen zelf te betalen.

Kosten individuele coaching en supervisie
Het tarief voor coaching en supervisie varieert afhankelijk van het kader en je persoonlijke omstandigheden. Ik wil mijn aanbod voor iedereen toegankelijk houden.
Voor supervisie hanteer ik het tarief van 95 euro per uur. Particuliere coaching 105/115 euro per uur. Voor bedrijfsmatige coaching sluit ik aan bij daarvoor gehanteerde tarieven.

Opstelling
Groep van 10-15 man;
Vraag inbrenger (max per bijeenkomst): 95 euro Representant: 15 euro
Individueel; 125 euro voor 1 1/2 uur.

Cursus Patronen ontmaskeren
10-16 deelnemers, 8 avonden van 2,5 uur; 295 euro
Maar-juni 2020 Dinsdagavond 1x 2 weken in Groningen
Zie voor de specifieke data bij informatie over deze cursus.

Onderwijs en deskundigheidsbevordering;
In overleg te bepalen en overeen te komen.
Onderwijs en training is BTW vrij ivm docent registratie bij de CRBKO.

Vragen, opmerkingen of klachten

Ik vind het belangrijk om het aanbod goed af te stemmen op de vragen, verwachtingen en wensen die er zijn. Ik ben gewend om gezamenlijk en altijd in overleg een plan van aanpak en manier van werken samen te stellen. Toch kan het voorkomen dat iemand niet tevreden is. Wanneer je ondanks onze inspanningen een klacht hebt, laat dat me dan alstublieft weten. Ik doe dan mijn best deze klacht te verhelpen en er dan samen uit te komen.

Het kan zijn dat je – ondanks een gesprek –  ontevreden blijft, of dat je het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon erbij. In dat geval kunt je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van je klacht. Ik ben aangesloten bij een klachten- en geschil organisatie.

Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef