Privacy

Er geld voor mij als psycholoog en coach een geheimhoudingsplicht.

Zonder schriftelijke of mondelinge toestemming zal er nooit informatie worden verstrekt aan anderen. Altijd zal eerst worden gevraagd of u akkoord gaat met informatieverstrekking of onderling overleg met derden.

Bij therapie; U heeft het recht om uw dossier in te zien. Daarin worden zaken vastgelegd zoals een plan van aanpak, verslagen, en correspondentie. U heeft het recht aantoonbare fouten in uw dossier te corrigeren en het dossier aan te vullen met uw mening. Het dossier blijft voor 15 jaar bewaard in het archief en zal daarna vernietigd worden. Wanneer u uw dossier toch eerder wilt vernietigen, kan u hiervoor een verzoek indienen. Daar zijn bepaalde voorwaarden voor.

Er zijn de vereiste maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Technische (zoals een veilige website, veilige versleutelde verwerking van digitale informatie) en organisatorische maatregelen zijn getroffen.

Alle afspraken hoe ik omga met persoonsgegevens zijn vastgelegd in een privacystatement. De meest recente versie hiervan kunt u opvragen bij mij.

Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef