Slaap niet in je lichaam….

Afbeeldingsresultaat voor rumi voorbij goed en

De soefidichter Mohamed (D)Jalal ad-Din Balkhi Rumi (1207-1273) spreekt een taal die iedereen verstaat: de taal van de liefde. Zijn woorden komen recht uit het hart en zijn daarom tijdloos. Om de steeds complexer wordende sociale problemen/uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden, zet ik mij in voor de vorming en de wording van de mens. Van belang is dat de kinderen en jongvolwassenen van nu worden uitgerust met de juiste vaardigheden; de taal van de liefde die bestaat uit empathie, zelfkennis, zelfregulatie, zelfvertrouwen, creativiteit, leiderschap en samenwerking. Het vraagt verandering en een groeimindset in ons huidige onderwijssysteem. Het vraagt om met elkaar de volgende vragen te durven stellen: waarom, waartoe, wat en hoe? Het vraagt samenwerking en leiderschap, geloof en vertrouwen van alle betrokkenen in en rond de school. Het vraagt nieuwe vormen van leren en betekenisvolle activiteiten. Binnen scholen ligt een enorme rijkdom aan kennis en ervaring. Wanneer we deze weten te verbinden aan onze gezamenlijke passie en hart voor de leerling, urgentie, kwetsbaarheid en liefde, de wil, het geloof in elke leerling en diens capaciteit om verandering teweeg te brengen binnen als buiten de school, dan geloof ik dat we samen werken aan een betere wereld. Word wakker mijn hart! Jasmijn Kester Rector Vathorst College www.vathorstcollege.nl; j.kester@vathorstcollege.nl; @JasmijnKester

Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef