Verdiepers en zinzoekers

Je hoeft niet perse klachten te ervaren om er baat te hebben samen met iemand kijken naar wat je bezighoudt.

Persoonlijke ontwikkeling

Het kan veel inzicht en rust geven om met een ander contact te maken over wat er in je omgaat. Hardop uitspreken, er tijd en plek voor reserveren. Soms lukt dat niet voldoende in je eigen omgeving. Dan heeft het wat meer zorg en aandacht nodig om stil te staan bij je eigen (groei)proces. Er kunnen zoveel vragen, verlangens en onrust zijn dat je het gevoel hebt vast te lopen. Of je hebt het gevoel dat je niet begrepen wordt en dat je er alleen voor staat.

Een plek waar je gespiegeld wordt, er iemand meekijkt, kan helpen om jezelf beter te leren ‘kennen’. Zodat je weer wat meer greep ervaart op je leven. Zodat je je vrijer voelt. Zodat je beter kunt leven met de vragen en verlangens die je hebt. Of misschien zelfs zaken kunt veranderen en antwoorden kunt vinden.

Zingeving (of zin ontdekken)

Gemis aan zingeving in je leven hangt vaak samen met het missen van verbinding, verbondenheid. Dat uit zich dan in rusteloosheid. In ‘niet echt zin meer hebben’, somberheid of vlakheid, veel vragen hebben of het gevoel van betekenis kwijt zijn. Je bent de verbinding verloren met bijvoorbeeld jezelf. Met je grenzen. Met de ander. Met het Grotere. Met je lichaam. Met je drijfveren.

Waarschijnlijk gaat het niet zozeer om die zin weer te ‘geven’. Maar te her-ontdekken. De zin is er. De huidige tijdsgeest en veelheid aan informatie verleidt ons vaak tot illusies over wat zin geeft. Maar het kan in heel eenvoudige zaken zitten, of in de manier waarop je de dingen vormgeeft.

Het heeft misschien wel zin om hier eens bij stil te staan. Lees hier wat de mogelijkheden zijn op het gebied persoonlijke ontwikkeling en zingeving.

Be still
and know
the essence

Be still
and create space
for other forces than yourself

Be still
take a pause
and let that be the rhythm of your life

– naar Rob Bell

Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef