Professionals in de zorg

Natuurlijk is het voor professionals in de zorg essentieel om je te blijven scholen en ontwikkelen. Maar tegelijkertijd ervaren veel hulpverleners dat je er met theorie en methodiek alleen niet komt. Dat de manier waarop je het contact vormgeeft ook cruciaal is. Elke ontmoeting doet ook een beroep op de hulpverlener als persoon en vraagt iets van hoe hij of zij aanwezig is. En om te beslissen wat, wanneer, bij wie en hoe je iets doet.

Het vraagt zorg en aandacht om je het vak eigen te maken en om ervoor te zorgen dat je in verbinding blijft met je drijfveren, je ‘hart’ en plezier voor dit werk. In mijn eigen professionele ontwikkeling loop ik die route ook: ik heb veel (gehad) aan mensen die hierin met me meeliepen, mij coachten en hun ervaring deelden.

Je kunt bij mij terecht wanneer je:

… wilt reflecteren en stilstaan bij je professie en de manier waarop jij het vormgeeft;
… niet op de automatische piloot wilt gaan, in contact wil blijven met jouw drive voor dit werk;
… je niet wilt verliezen binnen alle kaders, methodes en protocollen;
… met meer ervaringsgericht en lichaamsgericht werk de soms ongrijpbare, onderliggende processen, zowel bij jezelf als bij cliënten waar je mee werkt, wilt doorgronden;
… stil wilt staan bij hoe jij je positioneert in de samenwerking binnen een team op een afdeling of binnen een organisatie;
… wilt groeien in het aansluiten bij cliënten met verschillende soorten diagnoses. Bijvoorbeeld wanneer je werkt met cliënten met emotieregulatieproblematiek, traumasymptomen en persoonlijkheidsproblematiek, en er een groot beroep wordt gedaan op de relatie en je houding.

(Gezondheidszorg-)psychologen, maatschappelijk werkers, (woon)begeleiders, vaktherapeuten en overige disciplines kunnen bij mij terecht.

Visie op multidisciplinair werken

Vanuit mijn ervaring en scholing heb ik langzamerhand een visie ontwikkeld. Hieronder probeer ik iets daarvan onder woorden te brengen. Zo kijk ik er nu tegen aan, en ik wissel daar graag ook met alle partijen binnen de zorg van gedachten over. Wanneer onderstaande visie je aanspreekt kun je mij uitnodigen of opzoeken.

Ik houd van het multidisciplinair werken in de ggz. De kracht van verschillende disciplines bundelen. Omdat dit het mens-zijn en de cliënt in zijn menselijke complexiteit dient. De kern daarbij is dat het aanbod om de cliënt heen goed afgestemd wordt en met elkaar verbonden is, en dat de cliënt als het ware deelnemer van het team wordt, als ervaringsdeskundige en verbindende schakel.

Specialistisch werken en expertise geeft veel mogelijkheden, maar heeft als valkuil dat de zorg fragmentarisch wordt. Dat ieder zijn eigen stukje doet zonder op elkaar af te stemmen, en dat daarmee de efficiëntie en het effect weglekt. De cliënt wordt dan niet benaderd in zijn samenhang, rechtdoend aan de realiteit.

Voor sommige klachten werkt specialistisch werken en richten op een specifiek onderdeel van de problematiek heel goed. Maar vaak ook niet. Een doordachte, zorgvuldige met elkaar uitgewerkte en afgestemde visie op de complete problematiek waar deze ene cliënt, deze groep, tegenaan loopt, is cruciaal. Het is essentieel om daarbij buiten kaders te durven denken en de ‘hokjes’ die de huidige diagnostiek in de hand werkt met elkaar te verbinden. Dit geeft richting en zorgt voor heldere kaders voor iedereen die betrokken is, zodat de cliënt in zijn of haar proces goed ingebed en gesteund wordt.

Ik zet me ervoor in om de psychologische theorie en therapie uit de ‘behandelkamertjes’ te halen. Om het te vertalen naar een houding, aanbod en methodiek voor een breed multidisciplinair team, voor alle begeleiders en mensen om een cliënt heen.

Ik heb met diverse teams en bij verschillende afdelingen binnen het GGZ gewerkt om gezamenlijk en op elkaar afgestemd, breed gedragen aanbod samen te stellen. Het is mijn doel om een team (of onderdeel van een afdeling) zo optimaal mogelijk te laten functioneren, zodat voor de cliënten optimale zorg bereikt wordt en het hart van dit werk op de voorgrond blijft staan.

Hier vind je meer informatie over mijn huidige aanbod op dit gebied.

Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef