PTSS en trauma

Ervaringen en gemis in onze (vroege) levensjaren laten hun sporen achter. Trauma in de brede zin van het woord gaat over onafgemaakte zaken die blijven zeuren. Over automatische, vastzittende reacties in je lijf. Over overleven in plaats van vrij leven. Therapie of traumacoaching helpt je om weer greep op je leven te krijgen en een gevoel van vrijheid te ervaren.

Post Traumatische Stress (PTSS)

Soms kunnen specifieke ervaringen of gemis heel duidelijk beschadigend zijn en leidt dat tot forse klachten. Klachten zoals:
– spanning, over-alert zijn, constant gevoel van dreiging;
– herbelevingen en nachtmerries, constant gevoel van angst;
– terugkerend wantrouwen in anderen;
– negatief zelfbeeld;
– verslaving, zelfdestructief gedrag, zoeken naar verdoving;
– het vermijden van situaties, mensen, gedachten of gevoelens;
– somberheid, vervlakking van emoties.
Deze klachten kunnen vallen onder de diagnose (C)PTSS, die dan gesteld kan worden.

Trauma in algemene zin

Specifieke ervaringen of gemis kunnen ook minder afgebakend tot beschadiging lijden. In dat geval hoeft er geen sprake te zijn van duidelijk vooropstaande klachten zoals hiernaast omschreven en wordt de specifieke diagnose PTSS niet gesteld.

Toch kunnen die ervaringen of dat gemis wel degelijk van invloed en ‘vervormend’ zijn geweest. Je kunt last hebben van terugkerende patronen in je denken, voelen en gedrag, die je maar niet kunt doorbreken.

Ik ben steeds weer onder de indruk van wat het oplevert om zicht te krijgen op dat wat zich hardnekkig heeft vastgezet in je denken, doen en voelen. Dat kan zich heel concreet uiten, in lichamelijke reacties en sensaties. Die diepe onderlaag, je lichaamsgeheugen, kan veel invloed hebben op wat er aan de oppervlakte speelt. Ik heb gezien en gemerkt dat het loont om daarbij stil te staan, je ermee te verbinden. Het kan je vrij maken van concrete angst, somberheid of negatief gedrag. Of van wat een wat vagere, zeurende onvrede die je leven beïnvloedt. Het vraagt soms echt hard werken, maar het kan!

Hier vind je meer informatie over mijn aanbod op het gebied van traumatherapie en -coaching.

Je verwacht het ergste en kijkt,
en onverwacht
is daar het vreugdevolle gezicht dat je hoopte te zien.
Je hand gaat open en dicht, open en dicht.
als hij altijd tot vuist gebald of altijd gespreid zou zijn
zou je verlamd zijn.
Je diepste aanwezigheid ligt in iedere lichte samentrekking,
in ieder licht strekken.
De twee zijn prachtig in balans, werken prachtig samen,
als de vleugels van een vogel.

– Rumi

Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef