Werkwijze

Ik ben enthousiast over mijn vak en de psychologie als wetenschap. Ik maak graag gebruik van de kennis die vanuit de psychologie is ontwikkeld. Daarnaast is er ook terrein waarop we met wetenschap niet (direct) de antwoorden vinden, maar waar wel wijsheid te vinden is. Zaken die niet zo ‘hard’ te maken zijn op de wijze waarop wetenschap bedreven wordt. Er zijn momenten en situaties waarop analyse, ratio, wetenschappelijke kennis en methodes ons niet meteen verder brengen. Maar juist in dat concrete moment, bij die ene persoon, in dat contact, ontvouwt zich ook in dat ‘niet-weten’ een weg.

Psychologie
Ik studeerde aan de RUG psychologie en studeerde af in de klinische psychologie en de ontwikkelingspsychologie. Daarna ben ik verder opgeleid als gezondheidszorgpsycholoog. Ik maak gebruik van onderdelen uit de cognitieve gedragstherapie (cgt), waaronder schemagerichte therapie.

Therapie, coaching, persoonlijke ontwikkeling
Hoewel coaching en therapie hun eigen werkvormen, accenten en focus hebben, is er ook overlap. Bij elke vorm geldt dat we met een zo grondig mogelijke analyse van wat er aan de hand is, zo snel als mogelijk tot de kern proberen te komen. Van daaruit kunnen we gericht werken met werkvormen die bij jou aansluiten. Wanneer je goed voor ogen hebt hoe het zit en wat je wilt, motiveert dat enorm om vol te houden en lastige stappen te zetten. Ik combineer de verschillende methodieken en werkvormen die ik tot mijn beschikking heb.

Ervarings-/lichaamgericht werken
Ik ben gespecialiseerd in lichaams- en ervaringsgericht werken. Ik ben gefascineerd door hoe aandacht voor de ervaring en signalen van het lichaam kunnen bijdragen. Het brengt ons bij een innerlijk weten en wijsheid. Het geeft handvatten en woorden om diepe verandering te bereiken bij gedrag en patronen die we niet altijd kunnen verklaren.

Ik heb me gespecialiseerd in trauma (behandeling). En maak gebruik van de voorgeschreven methodieken zoals onder andere EMDR. Juist trauma gaat over wat er in het lichaam gebeurt, oa met het zenuwstelsel.
Ik maak ook voor een deel gebruik van inzichten uit de Sensorimotor psychotherapie en Somatic Experiencing, die beide een focus hebben op lichamelijke processen.

Het wordt waar in de ervaring zelf.

Systemisch werken
Bewust of onbewust, iedereen is onderdeel van een groter geheel. We worden gevormd door die grotere systemen: ouders, voorouders, cultuur, regio en nationaliteit. De geschiedenis, gebeurtenissen en gewoontes vanuit dat grotere geheel kunnen veel invloed hebben, juist ook op ons individuele leven. Ook vanuit onderzoek wordt steeds meer duidelijk dat vroegere ervaringen, ook van (voor-) ouders, van invloed zijn op DNA en genetisch doorgegeven kunnen worden. Het maakt dat sommige patronen krachtig zijn en individueel lastig te doorbreken.

Ik heb ervaren – zowel zelf als in het werken met anderen – dat het ontzettend kan bijdragen om hiernaar te kijken. Ik maak gebruik van de visie van Bert Hellinger en hoe dit door anderen is uitgewerkt. Ook gebruik ik opstellingen als werkvorm.

Interpersoonlijk contact
De manier waarop we in contact staan met onszelf en met anderen speelt een essentiële rol in onze levens. Twee basale drijfveren in het leven van mensen zijn ‘gezien en erkend worden als individu’, en ‘erbij horen’. Contact met anderen heeft ons gevormd. Hoe we ons verhouden tot onszelf, de ander en het grote geheel blijft ons vormen.

Wat er in het gesprek tussen jou en mij gebeurt, is vaak een afspiegeling van wat er op andere plekken in je leven gebeurt. Ik gebruik dat contact dan ook direct als materiaal, en ons contact als leerervaring en als oefenplek. En werk ook in kleine groepen om contact met anderen direct in te zetten voor het veranderproces.

Alle werkelijk leven is ontmoeting. Ieder mens zoekt naar een mens die hem het ‘ja’ van het bestaansrecht toekent.
– M. Buber

Eigen wijsheid
Wanneer we samen aan het werk gaan, maak je mij als het ware deelgenoot van je zoektocht. Daarbij put ik uit de kennis die ik heb opgedaan in mijn vak, scholing en leven. Maar we putten juist ook uit jóuw kennis. Jij wéét uiteindelijk ergens in jou wat er wel en niet werkt en waar het voor jou om gaat. Samen gaan we het proces aan van gezamenlijk nadenken, puzzelen, analyseren, uitpluizen, verbanden leggen en overzicht creëren.

Een goede leermeester kan alleen woorden geven aan iets bekends. zodat jij zegt; ja! dat wist ik al.
– Richard Rohr


Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef