Persoonlijke ontwikkeling en zingeving

Individueel

Coaching

Vragen hebben en verlangens naar ‘meer of anders’ hoort bij het leven. Zoals ik vertel bij voorstellen en mijn werkwijze, geloof ik dat contact een basale ingang geeft voor verandering. Contact met jezelf, contact met anderen.
Wanneer je zaken hardop uitspreekt, met een ander deelt en je er samen met aandacht bij stilstaat, kan dat verder helpen.

Ik wil je spiegelen, met je onder-zoeken, en je een leerervaring en oefensituatie in contact aanbieden. Dat betekent niet per se antwoorden vinden of verlangens vervuld krijgen. Maar wel dat je leert om de vragen en verlangens die aanwezig zijn als signaal en richting te zien. Doorgronden en tot de kern komen.

Vaak vraagt dat ook om meer in contact met je gevoel en lijf komen. Dat leidt bijna altijd tot meer verbonden voelen met jezelf, en daarmee ook met anderen.

Zet je grenzen uit.
Baken je ruimte af.
Vraag je af waar je bent.
Voel jezelf.
Neem jezelf waar.
Ont- moet
De ander.
De Ander.
Jezelf.
Word.
Wees.
Ben.
Sla dicht.
Breek open.
Maar word in ieder geval wakker
(en wees bewust)

– HC


Kennis is een gerucht,
tot het tot leven komt
in het lichaam.

– gezegde Asaro tribe

Ervaringsgericht- en lichaamsgericht werken

Vaak wéten we wel hoe zaken in elkaar zitten. Waarom we doen wat we doen, welke gedachten een rol spelen en wat we anders zouden moeten en kunnen doen. Maar toch lukt het soms niet. Of we blijven keer op keer aanlopen tegen bepaalde patronen in contact of relatie met anderen. Patronen die we wel begrijpen maar niet kunnen doorbreken.

Werken met de ervaring, je lichaamsbeleving erbij betrekken en de kennis die je hebt opgedaan hieraan verbinden, kan dan een ingang bieden om toch verder te komen.

Systemisch werken

Wanneer je het gevoel hebt vast te zitten in bepaalde patronen, kan het waardevol zijn om te kijken of er grotere ‘krachten’ vanuit je systeem van herkomst van invloed zijn. Dit kunnen patronen zijn die je hebt overgenomen vanuit je familie, je voorouders of je cultuur, of specifieke gebeurtenissen in dit grotere systeem, die hun sporen hebben nagelaten. Vanuit onderzoek wordt steeds meer duidelijk dat vroegere ervaringen, ook van (voor-)ouders, van invloed zijn op DNA en genetisch doorgegeven kunnen worden. Trauma laat sporen na, ook in de generaties die daarna komen.

Hoogbegaafdheid

Wanneer je complexer en sneller denkt dan veel anderen, kun je je zeer onbegrepen voelen en ook daadwerkelijk niet begrepen worden. Dat snelle denken en je ratio kunnen bovendien een ‘vluchtweg’ worden, waardoor het voor afstand zorgt tussen jou en je dagelijks leven, je beleving en andere mensen. Wanneer niet begrepen wordt wat die ‘hoogbegaafdheid’ inhoudt (door jezelf of door anderen), kan dat bij het opgroeien een gemis aan spiegeling tot gevolg hebben. Spiegelen is nodig om je eigen emoties en gevoelens te gaan kennen, herkennen en vertrouwen. Wanneer dat niet gebeurt heeft dat invloed op hoe je je hecht en verbindt aan anderen. Maar ook hoe je je verbindt aan jezelf en specifiek je lichamelijke beleving. Soms kan het gemis daaraan zelfs traumatisch zijn.

Ik heb ervaring opgedaan met hoogbegaafdheid. Ik wil een plek creëren waar je begrepen wordt, en vooral weer achter jezelf kunt gaan staan en jezelf begrijpen. Een plek waar je kunt onderzoeken en leren hoe je op jouw manier de afstand kunt overbruggen die er ontstaan is op verschillende terreinen.

Thema- en groepsbijeenkomsten

Systeemwerk en opstellingen

Met een groep van acht tot veertien personen gaan we aan de slag met opstellingen. Iemand heeft een vraag als inbreng. De anderen zijn representant en kunnen ingezet worden in de opstelling. Daarmee ontvouwt zich iets wat degene met de vraag meer inzicht en richting kan geven. Afhankelijk van de tijd kunnen er meerdere ingebrachte vragen behandeld worden.

Bij voldoende aanmeldingen wordt er een avond of middag gepland. Ook kun je me uitnodigen als je zelf een groep mensen bij elkaar brengt.

Cursus Patronen ontmaskeren

Acht avonden op locatie in Groningen (of bij voldoende deelnemers op een locatie op aanvraag).

In deze groep ga je aan de slag met de manieren waarop je je bent gaan inhouden en aanpassen in je leven. Je gaat onderzoeken hoe dit patronen zijn geworden in je denken, voelen en doen. Ervaringen van vroeg in je leven, en de wijze waarop je groot bent geworden, staan gegrift in je lichaamsgeheugen en worden herhalende patronen. Je krijgt zicht hierop door dit te onderzoeken. En met behulp van andere deelnemers doe je op een ontspannen manier eventueel nieuwe ervaringen op. Om daarmee meer greep te krijgen op wat zich steeds herhaalt en daarin andere keuzes te kunnen gaan maken.

Lees hier meer over deze cursus.

Delf mijn gezicht op

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert, zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan,
en leven, bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

– Huub Oosterhuis


Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef