Aandachtsgebieden

Hieronder een overzicht van de aandachtsgebieden die in het aanbod ingezet worden.

Ervaringsgericht werken; aandacht voor de lichamelijke sensaties en signalen.
Bewust zijn van en stilstaan bij je ervaring, de sensaties en signalen van je lichaam kan veel opleveren. Gedrag, gedachten of emoties zijn vaak een reactie op, of manier van omgaan met, een lichamelijke sensatie. Ingang voor diepe verandering begint dus op die laag van de lichamelijke impuls.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is favicon.png

Patronen doorbreken in denken, voelen en doen
Piekeren, een negatief zelfbeeld, gespannen zijn.
Moeite anderen te vertrouwen en snel gekwetst voelen, verdriet wat maar blijft, onbegrepen voelen, moeite emoties te uiten, onveilig voelen.
Je verliezen in de zorg voor anderen, moeite met grenzen stellen, gedrag en gewoontes die niet goed voor je zijn.

Wat zich blijft herhalen en aan je opdringt heeft een goede reden, of een goede reden gehad. En herhaling bevat de kiem voor verandering. Zo’n patroon het heeft zich vast gezet in diepe lagen van je functioneren. Je denken, doen en voelen grijpen daarbij op elkaar in. Zelfreflectie en bewustwording, Onderzoeken welke onderliggende processen die patronen in stand houden, kan helpen om nu wél te veranderen.

Trauma met grote T en een kleine t; van Oud Toen naar Nieuw NU
Ervaringen en gemis in onze (vroege) levensjaren laten hun sporen achter. (Vroege) ervaringen zetten zich vast in je lichaamsgeheugen. Ze vormen je, ze vormen de netwerken in je zenuwstelsel en komen op verschillende manieren tot uiting aan de oppervlakte. Stress doet iets met de ‘verhouding tot jezelf en je lichaam’. Automatische, reacties op vroegere situaties, die in je lichaam (vast)zitten. Dat worden dan patronen. En kun je zien als ‘onaffe’ zaken die aandacht blijven vragen middels signalen die zich uiten in denken, voelen of gedrag.

De verhouding tot jezelf en je lichaam kan zo verstoord zijn dat er klachten zijn. Trauma met een grote T gaat om Post traumatische Stress stoornis. Criteria voor PTSS zijn helder, dan is er sprake van specifieke klachten en is therapie nodig. Dat kan helpen om vrij te worden van concrete angsten, spanningen, sombere stemming, negatieve gedachten of overtuigingen en negatief gedrag.
Trauma met een kleine t gaat over gevolgen van stress en dan kan (trauma)coaching voldoende zijn om te herkennen wat er van vroeger in het hier en nu je leven nog bepaalt. Vage angsten, stemmingswisselingen, negatieve gedachten of gewoontes zijn bijvoorbeeld signalen. Met dat te herkennen krijg je mogelijk weer meer greep op je leven.

Ik ben steeds weer onder de indruk wat het oplevert om daar zicht op te krijgen, bij stil te staan en ervaren en door te werken. Het vraagt soms wel echt hard werken, bewust worden en oefening. Het kan pijnlijk zijn, een tijdje verwarring geven en energie kosten. Vaak is het de moeite waard, maar dat bepaal je zelf.

Je verwacht het ergste en kijkt,
en onverwacht
is daar het vreugdevolle gezicht dat je hoopte te zien.
Je hand gaat open en dicht, open en dicht.
als hij altijd tot vuist gebald of altijd gespreid zou zijn
zou je verlamd zijn.
Je diepste aanwezigheid ligt in iedere lichte samentrekking,
in ieder licht strekken.
De twee zijn prachtig in balans, werken prachtig samen,
als de vleugels van een vogel.

– Rumi

Systemisch werk (oa met gebruik van opstellingen)

Wanneer patronen heel hardnekkig zijn en verandering niet lukt terwijl je er al aandacht aan besteed hebt en bewust van bent, kan het zinvol zijn om te kijken of er grotere ‘krachten’ vanuit je systeem van herkomst van invloed zijn. Het kan zijn dat er patronen zijn overgedragen vanuit je familie, je voorouders of je cultuur, of specifieke gebeurtenissen in dit grotere systeem. Vanuit onderzoek wordt steeds meer duidelijk dat ervaringen en gebeurtenissen ( en trauma) van (voor-)ouders sporen achterlaat in de generaties die daarna komen en zelfs genetisch (DNA) worden overgedragen. Inzicht in het systeem kan bevrijdend werken. Soms worden daarbij opstellingen ingezet.

Delf mijn gezicht op

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert, zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden
en zal zichzelf opnieuw verstaan,
en leven, bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.

– Huub Oosterhuis

Persoonlijk leiderschap; presentie en congruentie
Uiteindelijk komen persoonlijke en professionele ontwikkeling vaak op hetzelfde neer. Laat je je leven door onbewuste drijfveren en vul je de toekomst en je zijn in op basis van oude leerervaringen die daaraan ten grondslag liggen. Of wil je bewust leven in het nu. In contact met jezelf, opmerkzaam wat je ervaart en ten diepste gelooft, en in afstemming met je eigen innerlijk aanwezig zijn en reageren op je omgeving.

Zingeving en Geloof
Zingeving gaat over dat wat je doet en hoe je je leven invult samenvalt met wat bij je past. Wie je bent valt samen met wat je doet en hoe je je leven invult en voelt goed. Betekenisgeving, je plek en bijdrage in in het geheel is daarop van invloed.
Iedereen gelooft, en heeft diepe geloofsovertuigingen. Geloven in ‘iets Groters’, God is niet hetzelfde als religie. Religie gaat over de ‘de vorm’, die je eraan geeft met elkaar. Soms heb je een plek nodig om te onderzoeken hoe je je ‘mens’ zijn verbind met je geloof in dat wat Groter is. Of wil je je ervaringen, je ontwikkeling binnen een geloofstraditie (religie) onderzoeken. Maakt u geen beelden, het bijstellen van beelden en overtuigingen kan soms nodig zijn als voorwaarde om verder te groeien.

Hoogbegaafdheid en Hoogsensitiviteit
Ik schrik er nog steeds van wanneer ik met mensen werk die denken dat er iets niet klopt aan hen en die zich al jaren inhouden of anders voor proberen te doen om aansluiting bij anderen te vinden. Wanneer je complexer en sneller denkt dan veel anderen, of gevoeliger bent en het bij jou net iets meer precies komt, kun je je afwijkend voelen en geen aansluiting vinden. Je voelt je onbegrepen, en wordt ook daadwerkelijk niet begrepen en gezien in hoe je bent. Omdat je nu eenmaal niet denkt en voelt zoals het grootste deel van de mensen, je behoort tot een minderheid, en komt dus minder ‘mensen zoals jij’ tegen.
Snel denken (bv Hoogbegaafdheid), met name rationeel de zaken benaderen, kan naast een kracht, een ‘vluchtweg’ worden. Sensitiviteit en intensiviteit vraagt om goede regulering en dat kan moeilijk zijn.
Het kan dan leiden tot afstand tussen jou en anderen. Maar ook afstand tot je eigen ‘gevoelsleven’, je kunt je eigen-aardigheden niet goed plaatsen.
Wanneer niet begrepen wordt (door jezelf of door anderen), kan dat ook wanneer je opgroeit leiden tot een gemis aan spiegeling. Spiegeling door anderen in je omgeving, is nodig om je eigen emoties en gevoelens te gaan kennen, herkennen, woorden geven en er dus op leren vertrouwen. Het vormt je zelfbeeld en de wijze waarop je je hecht en verbindt aan anderen. Ook hoe je je verbindt aan jezelf en specifiek je lichamelijke beleving. Soms kan het gemis daaraan zelfs traumatisch zijn.

Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef