Teambegeleiding voor multidiciplinaire teams in zorg (werkend met complexe doelgroepen)

(Multidisciplinaire) teams, die te maken hebben met complexe problematiek en gedragsproblemen.
Een klinische les/workshop of teambegeleiding of coaching bij complexe problematiek/trauma (symptomatologie). Gericht op herkennen van onderliggende processen en aansluitende attitude) voor hulp- of dienstverleners die te maken krijgen met clienten met gedrags- of emotieregulatieproblemen.

Vaak is er bij complex gedrag of bij emotieregulatieproblemen sprake van trauma. En gaat het over het proces van zelfregulatie, spanning, emoties die hoog oplopen bij bepaalde triggers en gedrag wat uit de bocht vliegt.
Een aantal basis principes kennen en herkennen geeft al veel handvatten in het begeleiden en reageren. Accent ligt vooral op vertaling van de theorie naar de praktijk en op ervaringsgericht en lichaamsgericht werken omdat dit bij trauma op de voorgrond staat. Zowel aandacht voor de client als voor de professional zelf en de samenwerking en onderliggende verbinding in het team.
Dus; interactief, ervaringsgericht in combinatie met theorie en onderbouwing.
Mimimaal halve dag, uit te breiden tot twee dagen of een langer coachingstraject. We onderzoeken in afstemming wat aansluit bij de vragen, stand van zaken in team en organisatie en doelgroep.

Lees hier meer over mijn visie op multidisciplinair werken

Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef