Teambegeleiding voor multidisciplinaire teams in de zorg.


Een klinische les/workshop, teambegeleiding of coaching gericht op herkennen van onderliggende processen bij (ingewikkeld) gedrag van cliënten.

Aandacht voor het bewuster kunnen gaan aansluiten met houding en reactie en zo het contact met cliënten (en elkaar!) te verbeteren. Voor hulp- of dienstverleners die te graag willen groeien in de afstemming op elkaar en clienten en zo hun aanbod willen verbeteren.

Vaak is er bij bijvoorbeeld complex gedrag of bij emotieregulatieproblemen sprake van trauma. Daarbij spelen dan processen van zelfregulatie, spanning en emoties die hoog oplopen bij bepaalde triggers. En als gevolg daarvan gedrag wat dan uit de bocht vliegt.
En dit speelt voor iedereen, client én zorgaanbieder. Het werkt prettig als je groeit in het kunnen reguleren van de reacties op wat er gebeurd om je heen en jezelf kunt leiden’ op een manier die je greep geeft op het leven. Zodat daarbij dan het contact onderling behouden wordt en juist ook dat contact ingezet kan worden bij groei- en veranderprocessen.

Een aantal basis principes kennen en herkennen geeft vaak al veel handvatten in het begeleiden en reageren. Accent ligt op vertaling van de theorie naar de praktijk en op ervarings- en lichaamsgericht werken.

Dus aan de slag; interactief, ervaringsgericht in combinatie met theorie en onderbouwing.
Zowel op inhoud van het aanbod als op samenwerken en afstemmen gericht, dus ook op het team.
Mimimaal halve dag, uit te breiden tot twee dagen of een langer coaching traject.
Ik ben gewend om vooral in afstemming met de opdrachtgevers en deelnemers te onderzoeken wat aansluit bij de vragen, stand van zaken in team en organisatie en doelgroep. En op basis daarvan vorm te geven.

Lees hier meer over mijn visie op multidisciplinair werken

Copyright 2019; Webdesign en realisatie: Gertjan Janssen | Illustraties: ninamaakt | Fotografie: Bart-Jan Verhoef